Sulaneet unelmat, taideperustainen tutkimus yhteiskunnallisuuden ja esteettisyyden suhteesta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
56
Series
Abstract
Tämä on taiteellisesti suuntautunut taiteen maisterin opinnäyte. Taiteellisen osuuden muodosti Sulaneet unelmat -näyttely, joka koostui yhdeksästä maalauksesta. Näyttely oli esillä mediakeskus Lumeen galleriassa lokakuussa 2012. Taiteellisen osuuden teemana oli ihmisen suhde ympäristöongelmiin. Opinnäytteen kirjallisessa osassa tutkin Sulaneet unelmat -näyttelyn teosten tekemisen prosessia. Käytin tutkimusmenetelmänä tässä taideperustaisessa tutkimuksessa hermeneuttista menetelmää. Aineistona oli taiteellisen prosessin aikana kirjoittamani päiväkirja sekä teokset. Tutkimuksen päätavoite oli tutkia yhteiskunnallisuuden ja esteettisyyden suhdetta omassa taiteellisessa työskentelyssäni sekä saada tietoa omasta taiteellisesta prosessista. Tutkimuksen kautta saaman tiedon perusteella voin tarkastella ja kehittää omaa taiteellista työskentelyä. Oman taiteellisen työn tutkiminen oli merkityksellistä, ja tutkimuksen aikana saamani tieto myös siirtyi taiteelliseen prosessiin. Tutkimuksen kehämäinen luonne konkretisoitui taiteellisessa prosessissa sekä kirjallisessa tutkimuksessa.
Description
Supervisor
Sederholm, Helena
Thesis advisor
Hamm, Kalle
Saali, Tuomo
Keywords
estetiikka, yhteiskunnallisuus, ihminen, ympäristöongelma, kuvataide
Other note
Parts
  • Opinnäytteen taiteellinen osuus oli esillä mediakeskus Lumeen galleriassa lokakuussa 2012.
Citation