Designing a self care application for subscriber services on converging networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
xii + 38 s. + liitt. 10
Series
Abstract
Tietoliikenne-, internet-, viihde- ja informaatioteknologiapalvelut ja teknologiat kehittyvät kohti yhdentyviä verkkoja ja palveluita, jossa erityyppiset verkot pystyvät toimimaan yhdessä ja niissä voidaan päätelaitteesta riippumatta tarjota kaiken tyyppistä sisältöä käyttäjille yksilöitynä. Lisäksi internetin kehitys sosiaalisine ulottuvuuksineen mahdollistaa käyttäjien mukaan ottamisen uudella tavalla palveluiden kehittämisessä. Tässä diplomityössä kehitetään konsepti ja prototyyppi tilaajapalveluiden tilinhallintasovellukselle, joka hyödyntää yhdentyvien verkkojen ominaisuuksia. Palvelujenhallinnan kasvavan monimutkaisuuden hallitsemiseksi otetaan kehityksessä käyttäjälähtöiset menetelmät käyttöön. Prototyypin arviointi käyttäjien kanssa paljasti eri vakavuusasteisia ongelmia, mutta myöskin osoitti konseptin vastaavan käyttäjien tarpeisiin ja odotuksiin. Tulokset rohkaisevat jatkamaan toteuttamista konseptin pohjalta, löydetyt ongelmat kuitenkin huomioiden.
Description
Supervisor
Korhonen, Timo O.
Thesis advisor
Hentilä, Marko
Keywords
convergence, konvergenssi, next generation networks, seuraavan sukupolven verkot, web 2.0, tilaajapalvelut, subscriber services, käyttäjälähtöinen suunnittelu, user-centered design, prototyypin arviointi, prototype evaluation
Other note
Citation