ETSIN näkökulmia valokuvausta opettamalla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Photography
Valokuvataiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
124
Series
Abstract
Opinnäytetyöni aihe on valokuvauksen opettaminen ja opetuksen suunnittelu valokuvaajan näkökulmasta. Työni aineistona on kolmen tekemäni opetusharjoittelun aikana syntynyt kirjallinen, kuvallinen ja äänitetty materiaali. Kaksi kurssia pidin Helsingissä Alppilan lukiossa ja yhden Helsingin Kameraseurassa. Opinnäytetyön Aineisto-luvussa on luettavissa kurssien suunnittelua ja dokumentoimista varten kirjoittamani tekstit sekä kurssien aikataulut ja antamani tehtävät. Valitsin aiheekseni valokuvauksen opettamisen, sillä olen kiinnostunut taidekasvatuksesta. Opinnäytetyö mahdollisti minulle taidekasvatuksen yhdistämisen valokuvataiteen opintoihini ja opetuskokemusteni tutkimisen kirjallisessa muodossa. Lähtökohtaisesti tavoitteenani oli oppia valokuvauksen opettajaksi, mikä toteutuikin opetusharjoittelujen myötä. Kirjoitusprosessin aikana yhtä lailla tärkeäksi nousi valokuvaajan taustani tarkastelu ja näkökulmien etsiminen valokuvaukseen. Itselleni esiin nousseita näkökulmia valokuvaukseen ovat muun muassa valokuvallinen näkeminen, tekniikan suhde ilmaisuun, valokuvauksen kehollisuus sekä valokuvaaminen kohtaamisen mahdollistajana. Kohtaaminen totetutuu minulle valokuvatessani ihmisiä ja yrittäessäni luoda kuvauksesta avoimen ja kaksisuuntaisen tilanteen. Samalla tapaa yritän mahdollistaa kohtaamisen opettaessani. Tekstissä on läsnä myös pohdinta siitä, mitä taide on ja miten tämä kysymys näyttäytyy valokuvauksen opetusta suunnitellessani.

The starting point of my thesis work was to familiarize myself with teaching photography. By analytically reflecting on my experience and identity as a photographer, I'm mapping the way of becoming a professional and using it as a basis for teaching. In my research, I document three photography courses I have been teaching. I discuss their planning and execution as well as my perspectives on photography that they helped me to discover. My analysis reveals the decisions made in the process, together with their meaning and background.
Description
Supervisor
Parantainen, Jyrki
Thesis advisor
Söderlund, Liisa
Vira, Riitta
Keywords
valokuvauksen opettaminen, kohtaaminen, taidekasvatus, opetusharjoittelut, valokuvauskurssi, valokuvaustehtävä, näkökulmia valokuvaukseen, teaching photography, art education, photography course, photography assignment
Other note
Citation