Epäjatkuvarakeisen runkoaineen vaikutus huokoistetun betonin ominaisuuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Betonitekniikka
Mcode
7.82
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Description
Supervisor
Penttala, Vesa
Thesis advisor
Ipatti, Ari
Keywords
Other note
Citation