Development of continuously variable transmission

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
120+3
Series
Abstract
Kehittämällä kevyiden maastoajoneuvojen vaihteistoja voidaan parantaa niiden polttoainetaloutta, käyttövarmuutta ja hallittavuutta. Perinteisen kevyessä maastoajoneuvossa käytettävän hihnavariaattorin kestävyys ja tehonsiirtokyky ovat saavuttaneet ylärajansa nykyisten tehokkaiden moottorien kanssa. Alakierroksilta asti vääntävät vahvat nelitahtikoneet aiheuttavat ongelmia hihnavariaattorille, joka toimii paremmin korkeammilla pyörimisnopeuksilla. Mekaanis-hydraulinen hammasvaihteisto on hyvä vaihtoehto uudenlaiseksi voimansiirtoratkaisuksi. Se tarjoaa vapauden ohjata vaihteiston välityssuhdetta polttomoottorin pyörimisnopeudesta ja ajoneuvon nopeudesta riippumatta. Tällöin voidaan määritellä vapaasti moottorin toimintapiste ja kuormittaa sitä taloudellisella pyörimisnopeusalueella. Tällöin myös moottorin käyntiääni on hiljaisempi. Lisäetuina pyritään saavuttamaan parempi voimansiirron hyötysuhde, ja kestävämpi rakenne hihnavariaattoriin verrattuna. Vaihteiston suuri välityssuhdealue mahdollistaa pehmeät liikkeellelähdöt, jotka eivät ole aikaisemmin onnistuneet ilman hihnan luistattamista. Vaihteistoa ohjataan sähköhydraulisesti ja polttomoottoria sähköisesti, mikä mahdollistaa ajoneuvon ominaisuuksien muuttamisen ohjelmallisesti. Ajo-ohjelmien avulla se soveltuu entistä paremmin erilaisiin ajotilanteisiin. Samaa kulkuneuvoa voidaan käyttää ajo-ohjelmaa muuttamalla esimerkiksi matka-ajossa, työ- tai safarikäytössä. Ajoneuvoon voidaan ohjelmallisesti lisätä esimerkiksi vakionopeudensäädin tai muita toimintoja. Diplomityön aikana kehitettiin vaihteen mekaanista rakennetta, valittiin sopivat komponentit prototyyppiin ja luotiin ohjelmisto vaihteen ja moottorin ohjausta varten. Dynamometrissä suoritettujen koeajojen perusteella voidaan todeta että vaihteisto toimii halutulla tavalla. Suunnittelutavoitteet täyttyivät ensimmäisen prototyypin osalta. Tämän työn aikana selvitetyt asiat antavat hyvän pohjan vaihteen jatkokehitykselle.
Description
Supervisor
Kuosmanen, Petri
Thesis advisor
Hautala, Pekka
Keywords
Other note
Citation