Terveydenhuollon palveluntuottajien ohjaus ja kontrolli sekamuotoisessa terveydenhuoltojärjestelmässä - esimerkkinä Suomen Sote-uudistus

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorIkäheimo, Seppo
dc.contributor.authorSallinen, Kirsi
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2018-06-27T09:49:00Z
dc.date.available2018-06-27T09:49:00Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractTutkielma pyrkii paneutumaan sellaisen terveydenhuoltojärjestelmän, jossa on sekä julkisia että yksityisiä palveluntuottajia, hallintaan ja ohjaukseen. Esimerkkinä käytetään Suomessa suunnitteilla olevaa uutta sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää (Sote). Tutkielma pyrkii käsittelemään asioita kuitenkin myös yleisemmällä teoreettisella tasolla, sillä suunniteltu Sote-järjestelmä on vieläkin jatkuvassa muutoksen tilassa. Aineistona on käytetty useampaa eri hallituksen esitystä ja lakiehdotusta vuosilta 2016-2017. Valinnanvapauslaista on julkaistu tämän tutkielman kirjoittamisen aikana kaksi hallituksen esitystä sekä yksi lakiehdotus ja Maakuntalaista ja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista taasen yksi hallituksen esitys ja yhdet lakiehdotukset. Lisäksi kummastakin on annettu lausuntoja, joista tehtyjä yhteenvetoja on myös käytetty hyväksi. Ehdotuksia ei ole käyty läpi systemaattisesti, vaan niistä on pyritty löytämään asioita, jotka auttaisivat valaisemaan teoriaosuudessa esiin tuotuja seikkoja. Tutkielman aluksi käydään lyhyesti läpi sekä Suomen nykyistä terveydenhuoltojärjestelmää että ehdotuksissa kaavailtua uutta järjestelmää sellaisena, kuin miksi se syksyyn 2017 mennessä oli muotoutunut. Samalla pohditaan julkisen terveydenhuollon suhdetta markkinoihin. Teoriaosuuden aluksi pohditaan sitä, millä perusteella organisaatiot tekevät päätöksiä yhteistyön tekemisestä ylipäätään ja jonkin tietyn yhteistyömuodon valinnasta nimenomaan. Pohdinnan taustalla on vaihdantakustannusteoria. Tämän jälkeen pohditaan yhteistyöhön liittyviä riskejä sekä riskinhallintaa. Lopuksi luvussa pyritään pohtimaan julkisvallan ja sen tehtävien erityisen luonteen vaikutusta sekä yhteistyömuotojen hyväksi käyttöön että suhtautumiseen riskiin. Tämän jälkeen käsitellään kolmea mahdollista yhteistyön hallinnassa käytettävää hallinta- ja koordinaatiotapaa/mekanismia hieman lähemmin. Näitä ovat hierarkia/auktoriteetti, markkinat/hinta ja verkosto/luottamus. Tämän jälkeen tuodaan esille erilaisia yksittäisiä ohjauskeinoja, niiden peruspiirteitä, niiden valintaan vaikuttavia seikkoja, niiden käytön haasteita ja niiden yhteyttä mm. riskiin. Laajempaa näkökulmaa toiminnan ohjautumiseen pyritään tuomaan esiin rakenteellista/sosiaalista limittyneisyyttä koskevien teorioiden avulla. Lopuksi teoreettisia kysymyksiä käydään läpi aineistolähtöisesti. Samalla käydään tarkemmin läpi sitä, millaisia ohjauskeinoja ja hallinta- ja koordinaatiomekanismeja Sotessa käytetään. Osuudessa pyritään lisäksi mm. kartoittamaan Soten tavoitteiden määräytymistä. Tarkoituksena on pohtia asioita ja tuoda esiin erilaisia aiheen kannalta keskeisiä kysymyksiä. Viimeisessä luvussa yritetään tehdä yhteenvetoa. Aivan lopuksi ehdotetaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita.fi
dc.description.abstractThis Master’s thesis examines the governing, directing and control of health care systems that have both private and public participants. The new social and health care system that is currently under construction in Finland will be used as an example, but the study tries to deal with relevant issues also on a more theoretical level. Three draft government proposals, the proposed laws and a couple of summaries of opinions have been used as material for the study, mainly to show what the proposed system would be like and to shed more concrete light on issues that are relevant in the theory section of the study. There is a draft government proposal concerning the health, social services and regional government reform as well as two consecutive draft government proposals concerning customers’ freedom of choice. Proposals are from years 2016 and 2017. The study begins by a recap of both the current and the new health care systems. The recap is followed by the first theory section. First question in this section to be addressed is why individual entities decide to co-operate. The answer to this question is mainly based on transaction cost theory. After this the concept of risk and how it affects the choices made is examined. Finally, it is asked what type of co-operation is possible when one of the parties is a public entity. There are three possible governance structures/coordination mechanisms. These are hierarchy/authority, markets/price and network/trust. They are given a closer look and their possibilities and their caveats at governing health care systems are also examined. This is followed by an introduction to individual controls and their strengths and weaknesses as well as an introduction to social and structural embeddedness. In the subsequent chapter, focus is on the government proposals and on the proposed laws instead of theory. The aim is to give more information on the proposed system while at the same time offering a different perspective on the theory. Aim is to ponder the theoretical questions in a more practical setting. Final chapter includes a very general summary of the master’s thesis. Finally, there are a few suggestions for further study.en
dc.ethesisid17164
dc.format.extent102 + 5
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32209
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201806273618
dc.language.isofien
dc.locationP1 Ifi
dc.programmeAccountingen
dc.subject.heleconsocial servicesen
dc.subject.heleconhealth servicesen
dc.subject.heleconcontrol systemsen
dc.subject.heleconnetworksen
dc.subject.heleconlaskentatoimifi
dc.subject.heleconterveydenhuoltofi
dc.subject.heleconohjausjärjestelmätfi
dc.subject.helecontaloushallintofi
dc.subject.heleconterveystalousfi
dc.subject.heleconkehitysfi
dc.subject.heleconprosessitfi
dc.subject.keywordSotefi
dc.subject.keywordterveydenhuollon ohjausfi
dc.subject.keywordhallinta- ja kontrollijärjestelmätfi
dc.subject.keywordverkostofi
dc.titleTerveydenhuollon palveluntuottajien ohjaus ja kontrolli sekamuotoisessa terveydenhuoltojärjestelmässä - esimerkkinä Suomen Sote-uudistusfi
dc.titleHealthcare Service Providers' Guidance and Control in a Mixed Healthcare System - Example: New Finnish Health Care Systemen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Sallinen_Kirsi_2018.pdf
Size:
1.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format