DNSSEC-tekniikan käyttöönotto Viestintävirastossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 51
Series
Abstract
DNSSEC (DNS Security Extensions) on tietoturvalaajennus Internetin nimipalveluun. DNSSEC -tekniikan avulla voidaan todentaa nimipalvelun tarjoamien tietojen eheys ja alkuperä. Tässä työssä on tutkittu DNSSEC -tekniikan käyttöönottoon liittyviä ja sen edistämiseen vaadittavia toimenpiteitä Viestintävirastossa. Erityisesti tutkittiin tekniikan asettamia vaatimuksia Viestintäviraston ylläpitämälle verkkotunnusjärjestelmälle. Työssä määriteltiin, miten verkkotunnusjärjestelmässä voidaan ottaa DNSSEC -tuki käyttöön. Näiden määrittelyiden pohjalta toteutetaan tulevaisuudessa DNSSEC -tuki verkkotunnusjärjestelmään. Määrittelyt tehtiin eri Internet-standardien ja suosituksien perusteella. Työssä pohdittiin myös DNSSEC -tekniikan käyttöönoton aiheuttamia riskejä. Työssä käytiin läpi miten näihin riskeihin voidaan varautua. Merkittäviä riskejä, joihin ei voisi varautua, ei havaittu. Monitoroinnin kehittäminen todettiin tärkeäksi toimenpiteeksi. Lopuksi pohdittiin vielä miten Viestintävirasto voi edistää DNSSEC -tekniikkaa laajemmin Suomessa määräysten, ohjeiden ja suositusten avulla.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Thesis advisor
Juselius, Juhani
Keywords
Viestintävirasto, FICORA, DNS, DNSSEC, tietoturva
Other note
Citation