Automaattinen tarkistaminen ja korjaaminen numeerisen kartta-aineiston luomisessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Geodesia
Mcode
08.06
Degree programme
Language
fi
Pages
59 s. + liitt. 21
Series
Description
Supervisor
Martikainen, Matti
Keywords
Other note
Citation