Sarjassa ja rinnan kutomisen taloudellisuuden vertailua kuosiinkudotuilla kankailla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1974
Major/Subject
Tekstiilitekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
119 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Reijonen, Ahti
Thesis advisor
Hovilainen
Keywords
Other note
Citation