Carchitecture: Vantaan pysäköintityyppitalo

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2013
Major/Subject
Arkkitehtuuri II
Mcode
A-52
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Growing cities present a new challenge to parking solutions. The Traffic and Communications Ministry has not been able to create a strategy enabling areal planning or commuter traffic to be based solely on public transportation, thus resulting in personal car usage increases followed by the need for more parking spaces. Parking garages are mainly seen as gloomy and challenging parking solutions. The parking type house is aimed at these challenges. In this Master's thesis I create a concept where passive car storages are transformed into active parts of the local service structure. This is achieved by combining stores, shops, ateliers, rentable spaces, studios and public spaces into parking garages. This brings money to the parking organization and makes the parking garages active public spaces, thus enhancing residential satisfaction - parking garages no longer seem frightening and dark concrete chacks, but vibrant, modern and - above all - natural parts of the city structure. This Master's thesis also creates a branding model for creating architecturally ambitious and recognizable parking garages. Main goals include easy usage, sustainable solution throughout the concept, and flexibility of service structures, modular transformability and possibilities for functional combinations.

Kaupunkien kasvaessa ja tihentyessä pysäköintijärjestelyt ovat uudenlaisen haasteen edessä. Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole onnistunut luomaan sellaista strategiaa, joka takaisi realistiset mahdollisuudet pelkkään julkiseen liikenteeseen tukeutuvaan aluesuunnitteluun. Näin ollen on todennäköistä, että autokanta kasvaa ja yksityisautoilu lisääntyy jatkuvasti kaupunkien väkiluvun kasvaessa. Pysäköintilaitokset koetaan kuitenkin usein ankeaksi ja haastavaksi tavaksi ratkaista alati lisääntyvien henkilöautojen tarvitsema pysäköintitila. Pysäköintityyppitalo [1] tähdätään yhdeksi ratkaisumalliksi näihin ongelmiin. Diplomityössäni luon konseptin, jossa kehitetään passiivisesta autojen säilytyslaitoksesta aktiivinen osa asuinalueen palvelurakennetta. Tämä tehdään yhdistämällä pysäköintitaloon kivijalkaliikkeitä, palveluita, yhteiskäyttötiloja sekä mahdollisesti vuokrattavia liiketiloja, pajoja sekä pienstudioita ja -ateljeita. Vuokrattavilla tiloilla voidaan kattaa palveluista aiheutuvia kustannuksia sekä aktivoida pysäköintitaloa julkisena tilana. Tämä lisää myös asukkaiden kokemaa turvallisuudentunnetta ja näin asukasviihtyvyyttä -pysäköintitalo ei enää näytä synkeältä, pelottavalta paikalta, vaan eloisalta ja modernilta sekä ennen kaikkea luontevalta osalta rakennettua ympäristöään. Tavoitteena on myös luoda pysäköintityyppitalolle oma selkeä brändäys sekä arkkitehtonisesti kunnianhimoinen ulkoasu siten, että konseptia noudattavat pysäköintitalot tunnistetaan. Tärkeänä osana tätä tuotemielikuvaa tullaan kuljettamaan helppokäyttöisyyttä sekä kestävää kehitystä ja luontoa vaalivia arvoja. Lisäksi työssä kiinnitetään erityistä huomiota pysäköintityyppitalon muuntojoustavuuteen, modulaarisuuteen sekä toiminnallisiin yhdistämismahdollisuuksiin.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Toiskallio, Kalle
Keywords
parking typehouse, pysäköintityyppitalo, architecture of parking, pysäköinnin arkkitehtuuri, hybridbuilding, tyyppitalo, hybrid parkinghouse, pysäköinti, parking garage, hybridiratkaisu, hybridi pysäköintitalo, pysäköintilaitos
Other note
Citation