Toiminnanohjausjärjestelmien tehokas käyttö projektiyrityksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
102
Series
Abstract
Työssä tarkastellaan toimitusprojekteja ja niiden menestystekijöitä sekä toiminnanohjausjärjestelmiä ja niiden tuomia toiminnallisuuksia projektiliiketoimintaan. Tietotekniikan hyväksikäyttö ja sen tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen luovat yrityksille jatkuvasti yhä laajempia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Projektiliiketoiminnassa on perinteisesti käytetty projektien hallintaan erityisiä projektinhallintaohjelmistoja. Näiden ohjelmistojen integraatio muihin järjestelmiin kuten yrityksen taloushallinta- ja hankintajärjestelmään on saattanut puuttua kokonaan. Tähän ongelmakenttään integroidut toiminnanohjausjärjestelmät tuovat ratkaisun. Työssä tutkittiin projekteihin ja toiminnanohjausjärjestelmiin liittyviä tekijöitä niihin liittyvine käsitteineen sekä kirjallisuuden että käytännön kannalta. Työssä on myös selvitetty toiminnanohjausjärjestelmien tuomia yleisiä toiminnallisuuksia projektien tyypillisten menestystekijöiden tueksi. Työn lopussa on selvitetty ja analysoitu toimitusprojekteja tuottavan yksikön toimintaa ja määritelty yksikön toiminnan menestystekijöitä sekä jaettu tekijät eri luokkiin. Yksikön menestystekijöille on selvitetty myös tietyn toiminnanohjausjärjestelmän tuoma tuki. Lopuksi on esitetty yksikön toiminnan kehittämiseksi toimenpide-ehdotuksia.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Salorinne, Samuli
Keywords
toiminnanohjausjärjestelmät, projektiliiketoiminta, projektiyritys, projektien menestystekijät, enterprise resource planning systems, project business, project company, project success factors
Other note
Citation