Teräksen kuluminen vierintä- ja liukumisolosuhteissa sekä tähän liittyvät kokeelliset tutkimusmenetelmät ja -laitteet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1971
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Description
Supervisor
Teeri, Niilo
Keywords
Other note
Citation