TO RUSSIA WITH LOVE

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
118
Series
Abstract
Lopputyönäni olen suunnitellut Dixis teleoperaattoriyrityksen visuaalisen ilmeen. Halusin tehdä lopputyönäni jonkin konkreettisen asian, jossa yhdistyisi kaikki se, mitä olen opiskellut koulussa. Kuten esimerkiksi yrityksen visuaalinen ilme. Siinä yhdistyvät muotoilu, kuvantekeminen, typografia, värioppi, suunnittelu ja markkinointi. Kirjallisessa osuudessa tutkin mistä yrityksen visuaalinen identiteetti muodostuu. Puran auki kyseisten osa-alueiden merkityksiä lopputuloksen kannalta. Käyn myös läpi omat suunnitteluni vaiheet, joiden kautta päädyin muodostuneeseen lopputulokseen. Produktiivisena lopputuloksena esittelen Dixis yrityksen ilmeen brändiohjekirjan muodossa.

As my diploma work I have designed the corporate identity for Dixis - a teleoperator company. I wanted to do something concrete that combines all the things that I have learned at school. A corporate identity is one of those things. It combines design, image constructing, typography, colour studies and marketing. In the written part of the diploma work I examine closely all the things that make a corporate identity. I decrypt the meaning of the different areas and their importance in the project. I also go through the different stages of my personal design process. As a final result I present the Dixis brand book.
Description
Supervisor
Rentola, Kai
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Keywords
visuaalinen ilme, brändi, graafinen suunnittelu, corporate identity, brand, graphic design, visualisk identitet, brand, grafisk design
Other note
Citation