Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän lentoturvallisuusvaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden todentaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-06-08
Department
Major/Subject
Lentotekniikka
Mcode
K3004
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
101 + 12
Series
Description
Supervisor
Kujala, Pentti
Thesis advisor
Hukkanen, Toivo
Brander, Timo
Keywords
miehittämätön ilma-alus, etähallittu ilma-alusjärjestelmä, lentoturvallisuus, lennonkeskeytysjärjestelmä
Other note
Citation