2-ulotteisen potentiaalivirtauksen laskeminen Smith-Hess´n singulariteettimenetelmää käyttäen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1971
Major/Subject
Lentotekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
45 s. + liitt. 37
Series
Description
Supervisor
Laine, Seppo
Keywords
Other note
Citation