Metsäteollisuuden seospolttoaineen vaikutus lentotuhkan koostumukseen ja ympäristökelpoisuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Ympäristönsuojelutekniikka
Mcode
Puu-23a
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 73 s. + liitt. 50
Series
Description
Supervisor
Määttä, Raimo
Thesis advisor
Leskelä, Jukka
Keywords
ash, tuhka, co-firing, seospoltto, forest industry, metsäteollisuus, sludge, liete, bark, kuori, wood, puu, peat, turve
Other note
Citation