Nudging in public service design : a research project of designing a common laundry room service for HOAS

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Industrial and Strategic Design
Language
en
Pages
115
Series
Description
Supervisor
Karhu, Tiina
Keywords
Foundation for Student Housing in the Helsinki Region, HOAS, service design, concept design, user psychology, common use, sustainable use, stuent flats, common facilities, facility services, laundering, instructions, human-machine systems, persuasive technology, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, HOAS, palvelumuotoilu, konseptisuunnittelu, käyttäjäpsykologia, yhteiskäyttö, kestävä käyttö, opiskelija-asunnot, yhteistilat, pesutilat, pyykinpesu, tilapalvelut, käyttöohjeet, ihminen-konejärjestelmät, suostutteleva teknologia
Other note
Citation