"Kaikkea ei aina tarvi tehdä samalla tavalla." - Työntekijöiden kokemuksia rohkeuden esiintymisestä työorganisaatiossa.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
"Kaikkea ei aina tarvi tehdä samalla tavalla." - Työntekijöiden kokemuksia rohkeuden esiintymisestä työorganisaatiossa.
Description
Keywords
Rohkeus, positiivinen psykologia, organisaatio, narratiivinen tutkimus.
Other note
Citation