Evaluation of Secure User Plane for assisted GPS and Network based positioning on S60 devices

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
(12+) 72
Series
Abstract
Käyttaen tavanomaista GPS-signaalia, vastaanottimella kestää vähintään 12.5 minuuttia selvittääkseen sijaintinsa. Mobiililaitteiden käyttötapojen sekä käyttötilanteiden aiheuttamasta mahdollisesta GPS signaalin heikkoudesta johtuen tämä on mobiililaitteille hyvin haastavaa mikä voi lopulta näkyä laitteen käytettävyydessä. Open Mobile Alliance -liiton SUPL-spesifikaatiossa määritellään tapoja, joilla vastaanotin kykenee selvittämään sijaintinsa nopeammin SUPL-spesifikaatiossa kuvataan erilaisia tekniikoita paikkatietojen selvittämiseksi. Täyttääkseen mobiililaitteiden vaatimukset, SUPL-ominaisuus on nykyään tuettuna älypuhelimien ohjelmistoissa kuten esimerkiksi S60:ssä jota käyttävät useat eri matkapuhelinvalmistajat kuten Nokia, Samsung ja LG. Tämä diplomityö keskittyy SUPL 1.0 version arvioimiseen S60-laitteiden avustetussa GPS ja verkkopohjaisissa paikannusmenetelmissä. Tämän diplomityön tarkoituksena on antaa yleiskuva SUPL-menetelmien mahdollisuuksista S60 laitteissa. Arvioinnin menetelmät perustuvat seitsemään määriteltyyn kriteeriin. Näiden kriteerien arviointia varten tämä diplomityö sisältää prototyypin S60 sovelluksesta sekä analyysin kenttätestaustuloksista erilaisissa mobiililaitteen käyttötilanteissa.
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Lankinen, Sami
Keywords
secure user plane, OMA, S60, symbian, assisted GPS, time-to-first-fix, network based positioning,
Other note
Citation