Pilvenpiirtäjähissin korikehyksen erikoissuunnitteluprosessin kehittäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-12-12
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
72+5
Series
Abstract
Komponenttien erikoissuunnittelua tehdään, kun asiakakkaan tarpeet ja standarditarjonta eivät kohtaa. Hissiyhtiö KONE Oyj:ssä erikoissuunnittelulle on määrätty yleensä tarkat prosessit, mutta pilvenpiirtäjähissien korikehyksen suunnitteluprosessi on jäänyt määrittelemättä. Selkeästi määritellyn prosessin puuttuminen on aiheuttanut toiminnassa lukuisia haasteita työkalujen, tiedonhallinnan ja eri osapuolien yhteistyön sujumisen osalta. Työssä käydään perusteellisesti läpi korikehyksen erikoissuunnitteluprosessin nykytila, sekä laaditaan selvitys toiminnan parantamisen mahdollisuuksista. Tutkimusmenetelmänä käytetään benchmarking-analyysiä, jossa nykyistä prosessia verrataan toiseen, parhaimpaan mahdolliseen vastaavanlaiseen prosessiin. Analyysissä selvitetään syyt, jotka aiheuttavat prosessien välisen suorituskykyeron ja haetaan niihin parannusehdotuksia. Analyysin kautta selvinneisiin ongelmakohtiin haetaan ratkaisuja edelleen tarkastelemalla Koneen sisällä muita erikoissuunnitteluprosesseja. Muissa prosesseissa käytetyt parhaat toimintatavat tunnistetaan, ja ne otetaan käyttöön soveltuvin osin myös pilvenpiirtäjähissien korikehysten erikoissuunnitteluprosessissa. Tutkimuksen tuloksena syntyi suunnitelma erikoissuunnitteluprosessin kehittämiseksi. Suunnitelmassa esitetään parannusehdotuksia tiedonhallintaan, käytössä oleviin työkaluihin sekä suunnitteluprosessin johtamiseen. Tulosten tarkoitus on auttaa kaikkia prosessissa mukana olevia osapuolia hahmottamaan tilanne kokonaisuutena paremmin, sekä toimia johtavassa asemassa olevien osastojen päätöksenteon tukena tulevaisuudessa.

Custom design of a component is necessary when the company’s standard offering does not fully cover the customer needs. This is common in the elevator company KONE OYj, which has a standardized way of doing custom designing for its components. Exception to this happens in the design process of high rise elevator slings, where the lack of a clearly defined process causes numerous challenges during the operation. This Thesis contains a comprehensive set of information regarding the process of designing custom slings for high rise elevators. In the Thesis, the current state of the process is analyzed thoroughly, focusing on the problems and challenges that occur in the different phases of the operation. The solutions to these challenges and problems are sought from looking at other significant custom design processes in the elevator industry. Using the bench-marking technique, the best custom design process practices are identified and then compared to the practices in the current sling custom design process. A plan for improving the current process is then conducted, based on the outcome of the benchmark analysis. In the plan is presented different possibilities to improve the tools, product data management and leadership of the process. The scope of this Master’s Thesis is to help all parties that are involved in the pro-cess to have a better understanding of the current situation and the possible options for the future. Therefore the Thesis suitable to support and advise the decisions of the parties involved in the process definition.
Description
Supervisor
Kuosmanen, Petri
Thesis advisor
Viita-Aho, Tarvo
Keywords
suunnitteluprosessin kehittäminen, 3D-suunnittelu, hissimekaniikka, tuotetiedonhallinta, CAD suunnittelu, benchmarking
Other note
Citation