Terästeelmien lämpenemisen mittaus ja mallintaminen askelpalkkiuuneissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Materiaalien muokkaus ja lämpökäsittely
Mcode
Mak-65
Degree programme
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Työn kirjallisessa osassa käsiteltiin askelpalkkitoimisia teelmäkuumennusuuneja, lämmönsiirron mekanismeja ja palamisen perusteita. Työn kokeellisessa osassa mitattiin teelmän lämpenemistä Imatra Steel oy:n ja Fundia Wire Oy:n teelmäkuumennusuuneissa. Saatujen mittaustulosten avulla tehtiin Steeltemp 1E:llä tietokonemallit molemmista teelmäkuumennusuuneista. Tehtyjä tietokonemalleja käytettiin uunien simulointiin. Simuloinneilla tutkittiin miten uunien kapasiteettia pystyttäisiin nostamaan aikaisemmalla hyötysuhteella. Muuttujia, joiden vaikutusta simuloinneilla tutkittiin, olivat polttovyöhykkeiden väliset polttoainesuhteet, teelmien väliset etäisyydet ja teelmien nostaminen irti uunin pohjasta. Lämpenemisnopeuden paranemiseen samalla hyötysuhteella vaikutti eniten teelmien nostaminen irti uunin pohjasta. Polttoainesuhteiden ja teelmien välisten etäisyyksien vaikutus oli pienempi.
Description
Supervisor
Korhonen, Antti
Thesis advisor
Eriksson, Leif
Keywords
walking beam furnaces, askelpalkkiuusi, reheating furnaces computer modelling of heating, teelmäkuumennusuuni, uunin tietokonemallinnus
Other note
Citation