Toimmistorakennus Espooseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2001
Major/Subject
Arkkitehtuuri III
Mcode
A-8
Degree programme
Language
fi
Pages
11
Series
Abstract
Tehtävänä on suunnitella n. 5000 kem2 toimistorakennus Espoon Olariin kehä II:n varteen. Alue on kehittymässä työpaikkapainoitteiseksi paljolti Espoon kaupungin sekä alueen yritysten yhdessä teettämän aluekehityssuunnitelman mukaisesti. Aluesuunnitelma pyrkii säilyttämään alueen monipuolisen yritysrakenteen jota pidetäänkin sen voimavarana ja jatkokaavoituksen kulmakivenä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa 'joustava' toimistorakennus, joka mahdollistaa monen erityyppisen toimistokäyttäjän liiketoimintamallin sijoittamisen rakennukseen. Rakennuksen tulee olla myös useammalle käyttäjälle jaettavissa oleva kokonaisuus, jossa käyttäjien tasavertaisuus on huomioitu niin sisätiloissa kuin ulkoarkkitehtuurissakin. Tavoitteena on varautua vastaamaan tulevaisuuden työpaikkarakentamisen haasteisiin. Rakennuspaikka on pitkänomainen, etelään viettävä tontti, olemassaolevan liikerakennuksen ja kehä II:n välissä. Asemakaavan mukaan tontille saa rakentaa kolmeen kerrokseen 5000 kem2. Tontti rajautuu pohjoisessa puistoon, lännessä kehä II:een ja etelässä Luomansivu-katuun, jolta tontille liitytään. Rakennus on perusratkaisultaan H:n muotoinen, jossa toimistosiipiä yhdistää silta muodostaen korkean sisätilan massojen väliin. Talomassojen väliinjäävä tila muodostaa rakennuksen visuaalisen sekä toiminnallisen keskipisteen, kohtauspaikan. Tällä alueelle keskittyvät aula, ruokala ja neuvottelutilat ensimmäisessä kerroksessa, sekä taukotilat toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Pääasiallinen vertikaaliliikenne tapahtuu myös tässä tilassa. Rakennuksen massoittelu mahdollistaa selkeän saapumisen tontille etelästä ja toisaalta tuottaa yksityisen pihan käyttäjille pohjoiseen puistoa vasten. Toimistosiivet on jaettu moduliverkkoon joka mahdollistaa koppi-, kombi- ja avokonttorikäytön monella eri tavalla. Talotekniikka on sijoitettu kahteen pystykuiluun yksi molemmissa siivissä jättäen muun tilan mahdollisimman vapaaksi kentäksi. Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri perustuu tumman teräksen ja vaalean kiven kontrastiin. Molempien toimistosiipien toinen pitkä julkisivu on vino lasiseinä joka antaa rakennukselle neljännen ulottuvuuden, ajan. Nämä fasadit näyttäytyvät ohikulkijalle eri vuorokaudenaikaan erilaisina. Tasa-arvoisuus myös ulkoarkkitehtuurin kannalta on oleellista rakennukselle. Rakennus voidaan siis jakaa tasoissa kahteen ja pystysuunnassa kolmeen tasa-arvoiseen työalueeseen. Näin ollen rakennuksella voi olla yhdestä viiteen käyttäjäyritystä samanaikaisesti. Rakennuksen monijakoisuus täydentää ja tukee alueen monipuolista yritysrakennetta, jonka uskotaan olevan vahvuus jolla kohdata tulevaisuuden teknologiset ja taloudelliset haasteet.
Description
Supervisor
Komonen, Markku
Keywords
Other note
Citation