Jäähdytetyn radiometrin välitaajuusvahvistin Odin-satelliittiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1995
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
fi
Pages
50
Series
Description
Supervisor
Räisänen, Antti
Keywords
Odin, Odin, cooled, jäähdytetty, low-noise, vähäkohinainen, HEMT, HEMT, noise temperature, kohinaläpötila
Other note
Citation