On tutkittava miten erilaiset veden ja kosteuden poistamismenetelmät vaikuttavat sulfaattiselluloosakuidun hajaantumiseen, jauhautumisnopeuteen, viskositeettiin ja kuiduista käsintehdyn paperin lujuuskestävyysominaisuuksiin. Kuitujen alkuperäinen inkrustipitoisuus ja vastaavien arvojen muutokset n.50% :iin jauhatetuissa näytteissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1939
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
122 s. + liitt. 5
Series
Description
Supervisor
Brax, Andres Johannes
Keywords
Other note
Citation