Interactive prototypes in embedded user interface development

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
Tik-86
Degree programme
Language
en
Pages
80
Series
Description
Supervisor
Mäntylä, Martti
Thesis advisor
Korhonen, Panu
Keywords
user interfaces, käyttöliittymä, prototyping, prototyypitys, human-centered design, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, product development, tuotekehitys, embedded user interface, sulautettu käyttöliittymä
Other note
Citation