Verotuksen vaikutus yrityksen päätöksiin. Case-tutkimus verotusseuraamusten vaikutuksista investointeja, rahoitusta ja voitonjakoa koskeviin päätöksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
YRITYSVEROTUS, RAHOITUS, INVESTOINNIT
Other note
Citation