Hakevaraston täyttötehokkuuden parantaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Auto- ja työkonetekniikka
Mcode
Kon-16
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 77 s. + liitt.
Series
Abstract
Tämän työn päätavoitteena on etsiä ratkaisu siilo tyyppisen hakevaraston hakekasan huipun tasoittamiseksi. Hakekasan tasoittaminen laskee varastosiilon korkeutta, jolloin päästään lyhyempiin hihnankuljettimen pituuksiin. Hihnakuljettimen lyheneminen tuo huomattavia säästöjä. Työ noudattaa tuotekehitysprosessin pääperiaatteita, joiden lopullinen tavoite on toimiva konsepti. Konseptin kehitysvaiheen aikana etsitään ja ideoidaan erilaisia tuoteratkaisuja. Lopullinen konsepti valitaan nojaten täyttötehokkuuslaskelmiin ja kustannusarvioihin. Laskelmissa pääpaino on siilon täyttöasteessa, joka kertoo kuinka hyvin kehitetty mekanismi täyttää siiloa. Täyttöaste on suoraan verrannollinen mekanismin tuomiin kustannussäästöihin ja on myös merkittävin kriteeri parhaan konseptin valinnassa. Työn tuloksena on löydetty kolme kustannustehokasta ratkaisua, joista pyörivä kiinalainen hattu ratkaisu valittiin jatkokehitykseen. Pyörivä kiinalainen hattu laskee siilon korkeutta neljällä metrillä ja tuo merkittäviä säästöjä.
Description
Supervisor
Juhala, Matti
Thesis advisor
Makkonen, Matti
Keywords
Other note
Citation