Implementation project problems in software product company: Case study

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
fi
Pages
72 (+30)
Series
Abstract
Yrityksen talousprosesseja avustavan ohjelmiston käyttöönottaminen vaatii tarkat märittelyt, asiantuntijoiden tekemät asennukset, asiakaskohtaisten piirteiden parametroinnin ja liitynnät muihin ydinprosesseja tukeviin järjestelmiin. Ratkaisu tulee testata huolella niin toimittajan kuin asiakasorganisaationkin puolelta ennen kuin ohjelmisto voidaan ottaa tuotantokäyttöön. Käyttöönottoprojekti sitouttaa useita ihmisiä eri organisaatioista. Kommunikaatio järjestelmistä ja taloushallinnon prosesseista on välttämätöntä ja elintärkeää onnistuneessa käyttöönotossa. Käyttöönotettavaa ohjelmistotuotetta on kehitetty vuosien ajan ja siitä on julkaistu useita versioita. Vaikka ohjelmiston testaus olisikin ollut tarkkaa ja huolellista, silti osa ongelmista tulee ilmi vasta asiakkaan käyttäessä järjestelmää. Tutkimus käyttöönottoprojektien ongelmista tehtiin yhteistyössä Hankinnasta maksuun (EPP) - tuoteperhettä toimittavan Basware Oyj :n kanssa. Basware Oyj vastaa tuotteiden kehityksestä, käyttöönotosta, ylläpidosta ja tuotetuesta.
Description
Supervisor
Männistö, Tomi
Thesis advisor
Ojala, Teppo
Keywords
ERP, ERP, consulting, konsultointi, implementation project, käyttöönottoprojekti, rapid implementation, nopea käyttöönotto, software product, ohjelmistotuote
Other note
Citation