Moments minted – Audio visual textures as non-fungible tokens

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in New Media
Language
en
Pages
44
Series
Abstract
This thesis explores my personal audiovisual artwork and the potential of non-fungible tokens for digital artists and creative individuals. The centerpiece of the thesis is a collection of four audiovisual videos, each embodied as a unique non-fungible token. The visual component of the videos is generated from custom-made TouchDesigner software patches, incorporating elements from my own photographs. The audio for the videos is derived from live recordings of improvised hardware performances, utilizing a range of samplers, synthesizers, and drum machines to bring my prepared sounds and themes to life. My artistic vision and philosophical approach to the audio component of my work has been shaped through my studies at Aalto University Media Lab and Sibelius Academy. In the written portion of the thesis, I delve into the influences, techniques, and processes that led to the creation of the final product and explain why they were integral to my artistic expression. In addition to my artistic pursuits, I am passionate about discovering alternative methods for releasing, distributing and monetizing music and audiovisual projects. The current creative industries and distribution networks are highly centralized, algorithm-driven, and unsustainable. Despite the concerns and uncertainties surrounding non-fungible tokens (NFTs), I believe that the technology holds immense potential and is just beginning to unlock new industries, business models, and funding opportunities. The disruptive power of blockchain technology is offering exciting new prospects for startups, emerging technologies, and independent artists and creative individuals.

Tämä opinnäytetyö tutkii henkilökohtaista audiovisuaalista taidettani ja ei-korvattavien rahakkeiden potentiaalia digitaalisille taiteilijoille ja luoville yksilöille. Opinnäytetyön keskiössä on neljän audiovisussaalisen videon kokoelma, joista jokainen on ilmennyt ainutlaatuisena ei-korjautuvana merkkinä. Videoiden visuaalinen komponentti on luotu räätälöidyistä Touch-Designer-ohjelmistopäivityksistä, joihin on sisällytetty elementtejä omista valokuvistani. Videoiden ääni on peräisin improvisoitujen laitteistoesitysten live-tallenteista käyttämällä erilaisia samplereita, syntetisaattoreita ja rumpukoneita herättämään valmiit äänet ja teemat henkiin. Taiteellinen näkemykseni ja filosofinen lähestymistapani työni ääneen ja musiikkiin on muotoutunut opintojeni kautta Aalto-yliopiston Media Labillä ja Sibelius-Akatemiassa. Opinnäytetyön kirjallisessa osassa syvennyn vaikutteisiin, tekniikoihin ja prosesseihin, jotka johtivat lopputuotteen syntymiseen ja selitän, miksi ne olivat olennainen osa taiteellista ilmaisuani. Taiteellisen tekemiseni lisäksi olen kiinnostunut tutkimaan vaihtoehtoisia menetelmiä musiikin ja audiovisuaalisten projektien julkaisuun, jakeluun ja kaupallistamiseen. Nykyiset luovat teollisuudenalat ja jakeluverkostot ovat erittäin keskitettyjä, algoritmilähtöisiä ja monella tavalla kestämättömiä. Uskon, että NFT-teknologialla on merkittävä potentiaali, joka tulee avaamaan uusia toimialoja, liiketoimintamalleja ja rahoitusmahdollisuuksia. Lohkoketjuteknologian luomat mullistukset tarjoavat kiinnostavia uusia näkymiä startup-yrityksille, kehittyville teknologioille sekä itsenäisille yrittäjille, taiteilijoille ja muille eri alojen toimijoille.
Description
Supervisor
Ikonen, Antti
Thesis advisor
Kaipiainen, Mitja
Keywords
lohkoketjut, digitaalinen taide, kryptovaluutat, audiovisuaalinen taide, NFT, generatiivinen taide
Other note
Media files notes: Aural Aquarelles #5 & #6 Description: Audiovisuaalisia digitaalisia taideteoksia joissa generatiivista valokuviin perustuvaa orgaanista videotekstuuria, sekä analogisilla laitteilla improvisoitua äänimaisemaa jotka on tehty non-fungible tokeneiksi (NFT).
Citation