Matkapuhelin paraboloidiantennin syöttönä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
fi
Pages
71 s. + liitt. 32
Series
Abstract
Matkapuhelinjärjestelmien hyväksikäyttöä kriisiaikoina ovat tutkineet useat tahot, kuten NATO ja FOA. Siviilijärjestelmien käytöllä on mahdollista saavuttaa säästöjä, koska infrastruktuurista ja kalliista järjestelmäkehityksestä vastaa siviiliyhteiskunta. Haittapuolina ovat esimerkiksi järjestelmien hierarkisuus ja se, että tahallisen häirinnän mahdollisuutta ei ole huomioitu suunnittelussa. Mahdollisten järjestelmätason muutoksien tulee olla kohtuullisen pieniä, jotta kaupallisten tuotteiden hintaetua ei menetetä. Eräs halvimmista keinoista radiorajapinnan häirintäsietoisuuden kasvattamiseen on ulkoisten suuntaavien antennien käyttö. Tässä työssä tutkitaan matkapuhelimen soveltuvuutta paraboloidiantennin syötöksi. Kirjallisuustutkimuksessa keskitytään paraboloidiantennin syötön perusteisiin ja suuntaavien antennien käyttöönottoon liittyviin tekijöihin. Simuloinneilla tutkitaan puhelimen rungon mittojen vaikutusta säteilykuvioon. VTT:lla tehdyillä antennimittauksilla varmistutaan simulointimallin ja idean toimivuudesta. Lähtökohtaoletuksena on, että puhelinta voidaan pitää dipolisäteilijänä. Puhelin mallinnetaan antennin osalta monopolina ja rungon osalta metallisena umpinaisena laatikkona. Puhelimen ja apuheijastimen yhteinen säteilykuvio poikkeaa ideaalisen dipolin tapauksesta erityisesti elevaatiotasossa. Tämä tulee huomioida syötön kallistuksella sijoitettaessa syöttö paraboloidin polttopisteeseen. Kallistuskulmalle pyritään löytämään riippuvuus puhelimen rungon fyysisistä mitoista. Työssä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää kriisiaikoina kasvatettaessa tukiaseman ja matkapuhelimen välisen radiorajapinnan häirintäsietoisuutta. Rauhanaikana tuloksista hyötyvät eräretkeilijät ja muut huonossa kentässä toimivat matkapuhelinverkkojen käyttäjät.
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav
Thesis advisor
Pulkkinen, Timo
Keywords
radiation pattern of a mobile phone, matkapuhelimen säteilykuvio, radiowave propagation, radioaaltojen eteneminen, parabolic antenna, paraboloidiantenni
Other note
Citation