Keskihiilisen vanadiinimikroseosteräksen rakenne ja mekaaniset ominaisuudet sekä niiden keskinäinen riippuvuus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Metalli- ja materiaalioppi
Mcode
06.45
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Description
Supervisor
Lindroos, Veikko
Thesis advisor
Ollilainen, Vesa
Keywords
Other note
Citation