Eräiden käytössä olevien pulssilaskuritoimintojen uusien toteutustapojen selvittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1996
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
64
Series
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Kauhanen, Matti
Keywords
AMC, PCT, pulse encoder, YPH108, AMC, PCT, pulssianturi, YPH108
Other note
Citation