Rahoituslaitosten yritystutkimustoimintaan soveltuva asiakkaiden luottokelpoisuuden arviointisystematiikka

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
03.22
Degree programme
Language
fi
Pages
(6) + 117 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Uusi-Rauva, Erkki
Thesis advisor
Sorasahi, Vesa
Keywords
Other note
Citation