Migration of Telecommunication Network Element Functionality from Proprietary Operating System to Linux Platform

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
78
Series
Abstract
Tässä diplomityössä käsitellään telekommunikaatioverkkoelementin sovellusohjelmiston siirtämistä suljetusta käyttöjärjestelmäalustasta avoimen lähdekoodin Linux alustalle. Työssä esitellään elementin merkittävimmät toiminnot ja niiden kannalta oleellisimmat käyttöjärjestelmän toimintamekanismit sekä toteuttaminen uudessa ohjelmistoalustassa. Työssä esitellään verkkoelementin nykyinen toteutus ja toiminnallisuus pääpiirteittäin, mukaanlukien nykyinen käyttöjärjestelmä- ja laitteistoalusta. Toiminnallisuuden kannalta oleelliset Linux-käyttöjärjestelmäytimen toimintamekanismit on esitelty yksityiskohtaisesti ja verkkokerroksen mekanismien käytöstä on esitetty esimerkkitoteutus, jota on käytetty myös Linuxin suorituskyvyn mittauksissa. Mittauksilla on verrattu Linuxin suorituskykyä nykyiseen käyttöjärjestelmään verrattuna.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Jokinen, Hannu
Keywords
Linux, Linux, operating system, käyttöjärjestelmä, telecommunication, tietoliikenne, network element, verkkoelementti
Other note
Citation