The water management administration in twelve EU-Member States

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKaatra, Kai
dc.contributor.authorGästgifvars, Maria
dc.contributor.departmentRakennus- ja yhdyskuntatekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorVakkilainen, Pertti
dc.date.accessioned2020-12-03T22:53:44Z
dc.date.available2020-12-03T22:53:44Z
dc.date.issued1998
dc.description.abstractVesivarojen käyttöä ohjaavan hallinnon merkitys on tärkeä, ja sen toimivuuteen tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota, kun Euroopan yhteisön vesilainsäädäntöä kehitetään. Vesivaroja hyödynnetään intensiivisesti, ja ihmistoiminnan vaikutukset ilmenevät ympäristön tilan heikkenemisenä sekä vesivarojen käyttöedellytysten huonontumisena, jos käytössä ei ole riittävän tehokkaita lainsäädännöllisiä, hallinnollisia ja taloudellisia ohjauskeinoja vesivarojen käytön ohjaamiseksi. Vesitalousasioiden nykyisen hallintojärjestelmän pääpiirteet on selvitetty yhteensä kahdentoista EU:n jäsenvaltion osalta. Tarkastelussa mukana olevat valtiot ovat Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa Itävalta, Alankomaat, Espanja, Portugali, Italia ja Kreikka. Tarkasteltavien valtioiden hallintojärjestelmissä merkittävimpiä eroja ja yhtäläisyyksiä löytyy verrattaessa maissa vallitsevaa vesialueiden omistus- ja käyttöoikeutta, lupajärjestelmää sekä suunnittelukäytäntöä. Euroopan yhteisön valmisteilla olevalla vesipolitiikan puitedirektiivillä pyritään turvaamaan vesivarojen käyttöedellytykset yhtenäistämällä vesivarojen suojeluun liittyvät toimenpiteet yhteisön alueella. Direktiivi edellyttäisi, että määritetään vesistökokonaisuuksien mukaisesti vesipiirit ja niihin toimivaltaiset viranomaiset vastaamaan direktiivin toimeenpanosta. Vaikutukset kohdistuisivat erityisesti kansainväliseen yhteistyöhön, seurantaan ja ohjaavaan suunnitteluun.fi
dc.format.extent131
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/86468
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120445306
dc.language.isofien
dc.programme.majorVesitalousfi
dc.programme.mcodeYhd-25fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordvesihallintofi
dc.subject.keywordvesitalousfi
dc.subject.keywordvesiensuojelufi
dc.subject.keywordvesioikeusfi
dc.subject.keywordvesistösuunnittelufi
dc.subject.keywordEuroopan yhteisöfi
dc.subject.keywordwater management administrationfi
dc.subject.keywordwater managementfi
dc.subject.keywordownership of watersfi
dc.subject.keywordwater legislationfi
dc.subject.keywordEuropean Communityfi
dc.titleThe water management administration in twelve EU-Member Statesen
dc.titleVesitalousasioiden hallinto eräissä EU:n jäsenvaltioissafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_03395
local.aalto.idinssi13829
local.aalto.openaccessno
Files