Murrosareenan muutospolkutyökalu

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
40
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI, 2/2018
Abstract
Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Smart Energy Transition-hankkeen ja Sitran Hiilineutraali kiertotalous –teeman alla toteutettiin vuoden 2017 aikana murrosareenaprosessi, jossa osallistujat kokoontuivat yhteiseen visiointiin sekä tärkeiden tavoitteiden ja muutospolkujen tunnistamiseen. Prosessin pohjalta muodostettiin raportti Uusia näkymiä energiamurroksen Suomeen: Murrosareenan tuottamia kunnianhimoisia energia- ja ilmastotoimia vuosille 2018-2030. Muutospolkujen luomisessa hyödynnettiin polkutyökalua, joka kehitettiin ennen prosessin alkua tukemaan metodin konkretisoimista ja visualisoimista. Polkutyökalu suunniteltiin iteratiiviseksi ja hyödynnettäväksi myös tulevissa murrosareenaprosesseissa. Työkalu ohjeineen ja osineen on lisensoitu Creative Commons -lisenssin alle, ja sitä on mahdollista hyödyntää myös yksityisissä strategisissa murrosprosesseissa. Tämä julkaisu sisältää ohjeet varsinaisen työpajan läpivientiin ja fasilitointiin vaihe vaiheelta, sekä ohjeen työkalun avulla tuotettujen polkujen dokumentointiin ja digitointiin. Työpajaohje on tarkoitettu jaettavaksi osallistujille etukäteen tutustuttavaksi, ja työpajan fasilitoijan on hyvä perehtyä erikseen fasilitoijille suunnatuihin ohjeisiin, jotka löytyvät ohjeen eri osista. Dokumentointiohje on suunnattu työpajan järjestäjille, jotka polkujen valmistuttua ryhtyvät dokumentoimaan aikaansaatuja kokonaisuuksia.
Description
Keywords
energiamurros, murrosareenatyöskentely, muutospolkutyökalu, visiointi, fasilitointi
Other note
Citation