Suunnitteluautomaatiojärjestelmä paperiradan vianilmaisinpalkeille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1989
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 65 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kauppinen, Veijo
Thesis advisor
Rauhamaa, Juhani
Keywords
Other note
Citation