Julkisivutekstuurin liittäminen 3D-malliin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Fotogrammetria
Mcode
Maa-57
Degree programme
Language
fi
Pages
98
Series
Abstract
Teksturointi tarkoittaa pintakuvioinnin liittämistä 3D-mallin pintaan. Pintakuviointi eli tekstuuri voi koostua yhdestä väristä, keinotekoisesta kuviosta tai oikeasta valokuvasta. Teksturointi lisää kohdemallin realistisuutta ja tietosisältöä, ja sitä käytetäänkin nykyään paljon 3D-mallien yhteydessä. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää rakennusten tasomaisten julkisivupintojen teksturointiprosessi, sen mahdollisuudet ja ongelmakohdat. Pääpaino on teksturointiprosessin eri vaiheiden kuvaamisessa. Lisäksi huomioitavia seikkoja ovat prosessin eri vaiheiden automatisointi ja sen soveltuvuus laajoille aineistoille. Tekstissä käydään läpi perusteoria tekstuurin liittämiseksi 3D-mallin pintaan. Lisäksi tutkitaan eri menetelmiä tehtävän kehittämiseksi mahdollisimman automaattiseksi ja suurelle aineistolle sopivaksi. Työssä kartoitetaan myös erilaisia ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja. Ongelmia tuottavat muun muassa näkymäesteet ja puutteelliset lähtötiedot. Tutkimuksen tueksi on tehty kaksi koetyötä. Toisessa teksturoitu julkisivumalli on muodostettu maakuvista PhotoModeler Pro -ohjelmalla. Toisessa vastaava malli on tehty maalaserkeilauksen avulla. Työ sisältää esimerkkejä teksturointimenetelmistä erilaisissa tapauksissa. Jopa viimeisimpiä tutkimustuloksia hyväksi käyttäen teksturointi on edelleen haastava tehtävä. Erityisesti näkymäesteiden huomioiminen ja automatisointi tuovat ongelmia prosessin onnistumiseen. Teksturoinnissa tulisi löytää kompromissi tarkkuuden, visuaalisen ulkoasun ja käytettävissä olevien resurssien välille. Työ on osa VTT:n (Valtion tieteellinen tutkimuskeskus) 3D Maasto -projektia, ja tuloksia hyödynnetään projektissa käytettävän 3D-mallin julkisivujen teksturoinnissa.
Description
Supervisor
Haggrén, Henrik
Thesis advisor
Pöntinen, Petteri
Keywords
texture mapping, teksturointi, 3D-model, 3D-malli, projetive transformation, projektiivinen muunnos, automatic, automaattinen, occlusion, näkymäeste
Other note
Citation