Helmiriitta Honkanen ja aikalaiset : tutkimus suomalaisen graafisen suunnittelun kehityksestä 1940-1970-luvuilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
101
Series
Description
Thesis advisor
Seliger, Marja
Vaden, Tere
Keywords
Osuusliike Elanto, graafiset suunnittelijat, käyttögrafiikka, kuvallinen ilmaisu, visuaalinen kulttuuri, kuvitus, julisteet, julistetaide, historia, Suomi, Elanto, graphic designers, applied graphic art, visual expression, visual culture, illustration, posters, poster art, history, Finland
Other note
Citation