Database Replication over Wide Area Networks: A Point-of-Sale System

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
1+60
Series
Abstract
Replikointi on menetelmä korkean saatavuuden saavuttamiseksi hajautetuissa tietokantajärjestelmissä. On varsin yleistä, että tietokanta on hajautettu etäverkkojen yli. Etäverkkoja voidaan luonnehtia ympäristöksi josta puuttuvat yhtenäiset takeet sekä palvelun laadun että liitettävyyden suhteen. Replikointi voidaan toteuttaa joko laiskoja tai innokkaita menetelmiä käyttäen. Laiskat replikointitekniikat takaavat korkean saatavuuden mutta uhkaavat tietokannan keskinäistä yhtenäisyyttä. Innokkaat replikointitekniikat säilyttävät yhtenäisyyden mutta ovat riippuvaisia alla olevan. verkon ominaisuuksista. Laiskoja tekniikoita on perinteisesti suosittu etäverkkojen yli replikoinnissa. Osana diplomityötä toteutettiin kassajärjestelmä. Toteutettu järjestelmä mahdollistaa normaalien myyntioperaatioiden lisäksi täysin hajautetun vähittäismyyntiketjun hallinnan. Käytetyt replikointitekniikat mahdollistavat prosessoinnin jatkumisen verkon jakautuessa sekä säilyttävät tietokannan yhtenäisyyden verkon erillisten komponenttien välillä. Järjestelmä on optimoitu etäverkossa toimimista varten.
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Thesis advisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Keywords
distributed database systems, hajautetut tietokantajärjestelmät, database replication, tietokannan replikointi, Point-of-Sale, kassa, retail, vähittäiskauppa, WAN, etäverkot
Other note
Citation