Kohtuuhintaisen kerrostalon soveltaminen periaatekaavalla Laajasaloon

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A folio
Date
2016
Major/Subject
Asuntosuunnittelu
Mcode
A-52
Degree programme
Language
fi
Pages
58+24
Series
Abstract
Tämän työn tarkoitus on suunnitella kohtuuhintainen kerrostalon periaatemalli ja soveltaa sitä Helsingin Laajasalossa olevalle tontille. Laajasalon tontti on toinen Helsingin kaupungin kohtuuhintainen kerrostalo –hankkeen suunnittelutonteista. Hankkeen tarkoitus on löytää uusia ratkaisuja kohtuuhintaiseen rakentamiseen. Taustalla periaatemallin sekä tontin suunnittelussa on Raklin teettämä selvitys kaavamääräysten vaikutuksista rakennuskustannuksiin (2015). Periaatemallin ideana on suunnitella yksinkertainen runko, jonka ympärille eri rakennusosien kuten parvekkeiden, kattomuotojen ja julkisivumateriaalien avulla saadaan samasta periaatemallista suunniteltua toisistaan poikkeavia rakennuksia. Näin periaatemalli saadaan muuntumaan kohdekohtaisesti sopivaksi, jolloin periaatemallin käytöllä voidaan luoda monimuotoista kaupunkiympäristöä. Työ on tehty toimeksiantona Skanska Talonrakennus Oy:lle, minkä jälkeen se on tuotu diplomityön muotoon. Raklin selvityksen lisäksi suunnitteluratkaisuja ovat ohjanneet Skanskan tavoiteluvut sekä suunnittelualusta. Työssä pääsuunnitelma on toteutettu Skanskalle. Skanskalle tehdyssä suunnitelmassa bruttopinta-ala on 10 294 m2 ja huoneistopinta-ala 6 962 m2. Suunnitelmassa asuntoja on 141 ja ne ovat pinta-aloiltaan 30–75 m2. Työn lopussa on esitetty toimeksiannon ulkopuolinen, vaihtoehtoinen Entä jos? –suunnitelma. Se on luonnostasoinen periaatemallin varionnin mahdollisuuksien tarkastelu. Siinä on luovuttu annetuista tavoiteluvuista ja suunnittelualustan noudattamisesta. Entä jos? –suunnitelman bruttopinta-ala on 9 944 m2 ja huoneistopinta-ala 6 367 m2. Suunnitelmassa asuntoja on 131 ja ne ovat pinta-aloiltaan 30–108 m2.

In this master’s thesis I study how to design a concept model for a reasonably priced apartment building in Laajasalo, Helsinki. The Laajasalo site is one of two sites, which the city of Helsinki pointed out for reasonably priced housing and asked builders and other developers to present new and innovative ways to build reasonably priced buildings. One of the starting points for this thesis was Rakli’s paper on how planning regulations affect the cost of the building (2015). The main idea for the concept building was to design a simple core, which can be modified by adding and removing building parts, for example balconies. This way the building can be situated and modified more specifically for the site. With these modifications it’s possible to create more varied cityscape. This thesis was mainly made as an assignment for Skanska Talonrakennus Oy. Design decisions were mainly influenced by the findings of the Rakli paper and Skanska’s planning platform. In the proposal for Skanska, there are 141 apartments, sized 30–75m2. The gross floor area is 10 294 m2 and the net internal area is 6 962 m2. In the end of this thesis I have also presented an alternative design, which is a more varied form of the concept building. The alternative plan was made more freely and without considering the given starting points. In this proposal there are 131 apartments, sized 30–108 m2. The gross floor area is 9 944 m2 and the net internal area is 6 367 m2.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Kaukonen, Hille
Keywords
asuntosuunnittelu, kohtuuhintainen rakentaminen, rakennuskustannukset, konseptikerrostalo
Other note
Citation