Kide-kulttuuritalo Tanskaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2006
Major/Subject
Arkkitehtuuri III
Mcode
A-8
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Diplomityöni perustuu Kulturhuset Kanten-kultturitalosta Tanskassa järjestettyyn yleiseen arkkitehtikilpailuun. Faksen kaupunkiin, olemassaolevan kalkkilouhoksen reunalle sijoittuvalla rakennuksella on tarkoitus toimia kaupungin laatiman kulttuuristrategian veturikohteena. Strategian lähtökohtana on 'Kulturströget'- polku joka kulkee kalkkilouhoksen reunalla. Kulttuuritalo koostuu kahden salin elokuvateatterista, kahvilasta sekä geologisesta museosta. Rakennuksen tontti on irrallaan varsinaisesta kaupunkirakenteesta. Tärkeämmän lähtökohdan tarjoaakin kalkkilouhoksen suurmaisema ja sen muodostama kontrasti puistovyöhykettä vasten. Rakennus on pyritty sovittamaan hienovaraisesti ympäristöönsä kuitenkin samalla ilmentäen julkisen rakennuksen luonnetta. Rakennuksen kiilamainen massa on käännetty 15 astetta suhteessa viereiseen tiehen jolloin se muodostaa kolmiomaisen sisääntuloaukion länsipuolelle. Rakennuksen toiminnot on upotettu neljä metriä puistotason alapuolelle. Tilat avautuvat kalkkilouhoksen avoimeen maisemaan ja kiertyvät alatasanteen reunoille muodostaen suojaisan 'pihapiirin'. Tämä ulkotila mahdollistaa myös ulkoilmatilaisuudet sekä museon näyttelyiden laajentamisen ulos. Rakennuksen viherkatto korostaa vaikutelmaa kaivoksesta nousevasta veistoksellisesta kiilasta. Louhoksen puoli on murretumpi ja avoimempi-kiteenomainen. Toiminnot on ryhmitelty tehokkaasti mutta ilmavasti L-muotoiseen pohjaratkaisuun. Elokuvateatterin salit on sijoitettu seläkkäin talon pohjoisosaan. Kahvila muodostaa rakennuksen avoimen nivelkohdan josta nopealla silmäyksellä hahmottaa talon toiminnot. Kahvilan ja elokuvasalien väliin sijoittuvat rakennuksen aputilat, toimisto, wc:t jne. Geologinen museo sijoittuu kahden kerroksen korkuiseen eteläosaan. Museotila on jäsennelty kahdella vapaamuotoisella lieriöllä joiden sisään voi järjestää pimeää näyttelytilaa multimedia-esityksineen. Lieriöihin voidaan upottaa myös vitriinejä sekä näyttelytekniikkaa. Museo avautuu suuren lasiseinän kautta ympäröivään louhosmaisemaan. Liikuntaesteiset pääsevät rakennukseen pääsisäänkäynnin viereisellä hissillä sekä pihalle eteläpuolella olevaa luiskaa pitkin. Rakennus on betonirakenteinen. Katto on kannateltu teräsristikko-palkein. Rakennus on verhoiltu kalkkikivellä. Sisätilojen yhtenäiset kattopinnat ovat puupaneelia. Rakennuksen bruttoala: 1485m2
Description
Supervisor
Komonen, Markku
Keywords
Other note
Citation