Reaaliaikakäyttöjärjestelmien erityispiirteet, niiden huomiointi POSIX-standardissa ja toteutus Linuxissa

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorOksanen, Kenneth
dc.contributor.authorSauliala, Antti
dc.contributor.departmentTietotekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorTarhio, Jorma
dc.date.accessioned2020-12-04T18:58:07Z
dc.date.available2020-12-04T18:58:07Z
dc.date.issued2004
dc.description.abstractTutkimuksessa tutustuttiin reaaliaikakäyttöjärjestelmien erityispiirteisiin tavallisiin käyttöjärjestelmiin verrattuna. Keskeisiä vaatimuksia reaaliaikakäyttöjärjestelmille ovat deterministisyys ja riittävän nopea vasteaika. Muita aihepiiriin liittyviä ongelmia ovat prioriteetti-inversio, systeemikutsujen keskeytettävyys ja skedulointialgoritmien toiminta vakio-aikaisesti. Tutkimuksessa tutustuttiin POSIX-standardointiprosessiin reaaliaikaominaisuuksien osalta. POSIX-standardin reaaliaikalaajennusten tavoitteena on mahdollistaa siirrettävien ohjelmistojen kehitys reaaliaikajärjestelmiin. Keskeiset standardoidut systeemikutsut liittyvät skedulointiin, signaaleihin, I/O:hon ja muistinhallintaan. Reaaliaikalaajennukset mahdollistavat deterministisemmän toiminnallisuuden kuin POSIX.1, joka määrittelee rajapinnan tavallisille käyttöjärjestelmille. Tutkimuksessa selvitettiin Linux 2.6-sarjan kernelin soveltuvuutta reaaliaikakäyttöjärjestelmäksi. 2.6-sarjaan on lisätty systeemikutsujen keskeyttäminen ja vakioaikainen skeduleri: 2.4- ja 2.6-sarjan vertailu suoritettiin LMbench- ja AIM-ohjelmistoilla, minkä lisäksi tutustuttiin ulkopuoliseen vertailuun. Tutkimuksen perusteella 2.6-sarjan kernel soveltuu huomattavasti paremmin pehmeiden aikavaatimusten reaaliaikakäyttöjärjestelmäksi kuin aiempi 2.4-sarjan kernel. Kovien aikavaatimusten reaaliaikakäyttöjärjestelmäksi Linux 2.6 voi soveltua, mutta analyysi soveltuvuudesta pitää tehdä tapauskohtaisesti huomioiden koko järjestelmä sovelluksineen ja laitteistoineen.fi
dc.format.extent59 s. + liitt. 10
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92145
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120450980
dc.language.isofien
dc.programme.majorOhjelmistotekniikkafi
dc.programme.mcodeT-106fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordreaaliaikakäyttöjärjestelmätfi
dc.subject.keywordPOSIXfi
dc.subject.keywordLinuxfi
dc.titleReaaliaikakäyttöjärjestelmien erityispiirteet, niiden huomiointi POSIX-standardissa ja toteutus Linuxissafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_10512
local.aalto.idinssi26562
local.aalto.openaccessno
Files