Reaaliaikakäyttöjärjestelmien erityispiirteet, niiden huomiointi POSIX-standardissa ja toteutus Linuxissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
fi
Pages
59 s. + liitt. 10
Series
Abstract
Tutkimuksessa tutustuttiin reaaliaikakäyttöjärjestelmien erityispiirteisiin tavallisiin käyttöjärjestelmiin verrattuna. Keskeisiä vaatimuksia reaaliaikakäyttöjärjestelmille ovat deterministisyys ja riittävän nopea vasteaika. Muita aihepiiriin liittyviä ongelmia ovat prioriteetti-inversio, systeemikutsujen keskeytettävyys ja skedulointialgoritmien toiminta vakio-aikaisesti. Tutkimuksessa tutustuttiin POSIX-standardointiprosessiin reaaliaikaominaisuuksien osalta. POSIX-standardin reaaliaikalaajennusten tavoitteena on mahdollistaa siirrettävien ohjelmistojen kehitys reaaliaikajärjestelmiin. Keskeiset standardoidut systeemikutsut liittyvät skedulointiin, signaaleihin, I/O:hon ja muistinhallintaan. Reaaliaikalaajennukset mahdollistavat deterministisemmän toiminnallisuuden kuin POSIX.1, joka määrittelee rajapinnan tavallisille käyttöjärjestelmille. Tutkimuksessa selvitettiin Linux 2.6-sarjan kernelin soveltuvuutta reaaliaikakäyttöjärjestelmäksi. 2.6-sarjaan on lisätty systeemikutsujen keskeyttäminen ja vakioaikainen skeduleri: 2.4- ja 2.6-sarjan vertailu suoritettiin LMbench- ja AIM-ohjelmistoilla, minkä lisäksi tutustuttiin ulkopuoliseen vertailuun. Tutkimuksen perusteella 2.6-sarjan kernel soveltuu huomattavasti paremmin pehmeiden aikavaatimusten reaaliaikakäyttöjärjestelmäksi kuin aiempi 2.4-sarjan kernel. Kovien aikavaatimusten reaaliaikakäyttöjärjestelmäksi Linux 2.6 voi soveltua, mutta analyysi soveltuvuudesta pitää tehdä tapauskohtaisesti huomioiden koko järjestelmä sovelluksineen ja laitteistoineen.
Description
Supervisor
Tarhio, Jorma
Thesis advisor
Oksanen, Kenneth
Keywords
reaaliaikakäyttöjärjestelmät, POSIX, Linux
Other note
Citation