A Handcrafted Non-photorealistic Mesostructure Representation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
Tik-111
Degree programme
Language
en
Pages
9+106
Series
Abstract
Todellisen maailman pintojen tärkeä ominaisuus on, että ne näyttävät erilaisilta kun niitä katsoo eri kulmista ja kun valo lankeaa niille eri suunnista. Perinteiset teksturointimetodit eivät kykene täydellisesti esittämään tuota ominaisuutta, mutta ovat kyllä antaneet taiteellista vapautta pintojen tekemiselle. Nykyaikaiset mesostruktuurin oikein esittävät metodit ovat antaneet tuon ominaisuuden pinnoille, mutta tähän mennessä ne kaikki ovat perustuneet näytteiden ottamiselle todellisesta maailmasta. Tämä diplomityö tarkastelee pintojen esitysmuotoa, joka on nimetty HCBTF:ksi ja joka mahdollistaa ei-fotorealististen käsintehtyjen geometrialtaan epäkoherenttien pintojen esittämisen. Työssä implementoidaan työkalu, jolla kyseisiä katsomiskulmasta ja valon lankeamiskulmasta riippuvaisia pintoja voidaan piirtää, tallentaa ja lopulta esittää tosiaikaisesti. Perinteiset refiektanssia kuvaavat funktiot tuottavat pinnan katsomiskulman ja valon lankeamiskulman perusteella valon intensiteettiä kuvaavan arvon tietylle pisteelle. HCBTF puolestaan pyrkii samojen kulmien perusteella tuottamaan maalaustyylin, jonka käyttäjä on käsin tehnyt ja kyseisille kulmille määrännyt.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Keywords
computer graphics, tietokonegrafiikka, HCBTF, HCBTF, NPR, NPR, mesostructure, mesostruktuuri, BTF, BTF, BRDF, BRDF, texture, tekstuuri, IBR, IBR, light-field, light-field, lumigraph, lumigraph, cg-shader, cg-varjostinohjelma
Other note
Citation