Uudistuva vuokrasopimusten kansainvälinen tilinpäätöskäsittely

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.authorRautia, Matti
dc.contributor.departmentDepartment of Accountingen
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Economicsen
dc.date.accessioned2011-11-14T11:24:00Z
dc.date.available2011-11-14T11:24:00Z
dc.date.dateaccepted2011-06-16
dc.date.issued2011
dc.description.abstractTUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisyhtiöiden edustajien näkemyksiä vuokrasopimuksia koskevan tilinpäätösstandardin uudistusta kohtaan vuokralle ottajan näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan suurten tilintarkastusyhteisöjen esittämiä kehitysehdotuksia uudistusprojektin keskusteluasiakirjaan ja pohditaan, onko yhteisöjen näkemyksillä painoarvoa standardiluonnoksen muotoon. Uusi standardi tulee korvaamaan IFRS-standardien puolella IAS 17:n ja on merkittävä uudistus vuokrasopimusten tilinpäätöskäytännöissä. LÄHDEAINEISTO Tutkimusaineisto muodostuu suomalaisyhtiöissä tilinpäätöksen laatimisesta vastuussa olevien henkilöiden haastatteluista. Haastateltavat on valittu hyödyntäen vuoden 2009 tilinpäätösinformaatiota ja vuokravastuiden merkittävyyttä suhteutettuna yhtiön taseen loppusummaan. Haastatteluja tehtiin yksi kustakin Helsingin pörssin markkinaarvoryhmästä, jonka lisäksi haastateltiin yhtä listaamattoman yhtiön edustajaa sekä yhden yhtiön edustajaa vuokralle antajan näkökulmasta. Lisäksi aineistoon kuuluu Big 4 - tilintarkastusyhteisöjen kommenttikirjeet standardin laatijoiden julkaisemaan keskusteluasiakirjaan. Lähdeaineistoa analysoitiin laadullisin menetelmin. TULOKSET Konsernilaskennan ammattilaiset kokivat standardiuudistuksen positiivisten vaikutusten jäävän tilinpäätöksen laatijan näkökulmasta vähäisiksi liittyen lähinnä kirjauskäytäntöjen valinnaisuuden poistumiseen. Negatiivisia asioita he näkivät uudistuksen myötä lisääntyvissä raportointivaatimuksissa, kasvavassa työmäärässä sekä kustannuksissa. Haastateltavat pitivät vuokrasopimusten arvostamista yhtenä kokonaisuutena erillisinä komponentteina arvostamisen sijaan hyvänä ja laskentaa yksinkertaistavana ratkaisuna. Sen sijaan he ihmettelivät erityisesti sopimusten uudelleenarvostamisen ja vuokra-ajan määrittämisen tilinpäätöksen laatijoiden ammatillista harkintaa vaativia menetelmiä. Malleja pidettiin epäonnistuneina ja epäselvinä. Osa haastateltavista uskoi vuokralle ottajien jatkossa pyrkivän lyhyempiin sopimuksiin pienempien vuokravastuiden toivossa. Haastatellut yhtiöiden edustajat uskoivat standardiuudistuksella olevan vain vähäinen vaikutus lähitulevaisuuden vuokrasopimusten käytön suosioon edustamassaan yhtiössä. Tilintarkastusyhteisöjen kehitysehdotusten välitöntä vaikutusta standardin laatijoiden luonnostekstiin ei voida arvioida luotettavasti. Tästä huolimatta monien yhteisöjen esittämien kehitysehdotusten voidaan havaita päätyneen standardiluonnokseen.fi
dc.ethesisid12568
dc.format.extent88
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/700
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201111181612
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorAccountingen
dc.programme.majorLaskentatoimifi
dc.subject.heleconlaskentatoimi
dc.subject.heleconaccounting
dc.subject.helecontilinpäätös
dc.subject.heleconbalances of books
dc.subject.heleconsopimukset
dc.subject.heleconcontracts
dc.subject.heleconvuokra
dc.subject.heleconrent
dc.subject.heleconleasing
dc.subject.heleconleasing
dc.subject.heleconstandardit
dc.subject.heleconstandards
dc.subject.keywordIAS 17
dc.subject.keywordstandardiuudistus
dc.subject.keywordvuokrasopimus
dc.subject.keywordleasing
dc.subject.keywordvuokralle ottaja
dc.titleUudistuva vuokrasopimusten kansainvälinen tilinpäätöskäsittelyfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes12568
local.aalto.openaccessno
Files