Kehollinen katse: Ohjaajan havainnoista roolituksessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Elokuvaohjaus
Mcode
ARTS3007
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
27
Series
Abstract
Roolitus on ohjaajan tärkein yksittäinen valinta. Kandidaatin kirjallisessa opinnäytetyössäni tutkin esseen keinoin sitä, kuinka ohjaaja lähestyy castingia ja toisen kohtaamista. Avaan roolituksen prosessia niin konkreettisena tapahtumana ja työvaiheena, kuin filosofisena ja metaforisena ajattelun sekä tuntemisen kokonaisuutena. Aiheeseen kytkeytyvät tiiviisti kysymykset representaatiosta ja erilaisista rooleista. Työ sivuaa erityisesti binäärisen sukupuolikäsityksen vaikutusta rooleihin ja oletuksiin, sekä ei-binääristen ja sukupuolen kategorioita laajentavien roolien ja tilojen luomista ja kuvittelemista elokuvassa. Työn keskiössä on ohjaajan katse, joka on läsnä konkreettisesti roolitusvaiheessa, sekä kauttaaltaan koko elokuvan estetiikassa ja kerronnan valinnoissa. Väitän, että ohjaajan työtapa, läsnäolo ja ajattelu liittyen näyttelijöiden valintaan ja näyttelijöiden kanssa työskentelyyn on suoraan kytköksissä elokuvan estetiikkaan ja siten tapaan katsoa toisen kehoa kuvassa. Tämä kirjallinen opinnäyte on ennen kaikkea dokumentaatio yhden ohjaajan taiteellisen ajattelun kehkeytymisestä ja feministisen, binääriltä pois pyrkivän ajattelun prosessista.
Description
Supervisor
Maylett, Hanna
Thesis advisor
Kyösola, Satu
Keywords
roolitus, casting, ruumiillisuus, katse, feminismi, binääri, näyttelijänohjaus, samaistuminen
Other note
Citation