EKOPOLIS - UUDEN UTOPIAN KONSTRUKTIOT Ekologisia kaupunkiutopioita Euroopassa ja Japanissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Date
1999
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
248
Series
Description
Supervisor
Kukkonen, Heikki
Keywords
ecology, ekologia, sustainable development, kestävä kehitys, urban planning, kaupunkisuunnittelu, garden city, puutarhakaupunki, utopia
Other note
Citation