Venejärven, Ruostejärven, Suasseljän ja Pasmajärven postglasiaalisten siirrosten geofysikaalinen tutkimus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Taloudellinen geologia
Mcode
Vuo-33
Degree programme
Language
fi
Pages
94
Series
Description
Supervisor
Peltoniemi, Markku
Thesis advisor
Kukkonen, Ilmo
Keywords
Other note
Citation