Programmable logic design for a video-on-demand cable access processor

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Laitteistotekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
en
Pages
83
Series
Abstract
Ohjelmoitavien logiikkapiirien kehitys on mahdollistanut vaativankin tietojenkäsittelyn FPGA-piirien avulla. Tässä työssä kuvataan laitetta, joka toimii yhdyskäytävänä tilausvideopalvelua varten Ethernet-verkon ja BFC-verkon välissä. Laite vastaanottaa MPEG-2 standardin mukaisesti koodattua videosignaalia, jota siirretään IP-paketeissa Ethernet-verkon yli. Vastaanotettu videosignaali ohjataan yhteen tai useampaan kuudestatoista mahdollisesta DVB-C lähdöstä. Diplomityössä kuvataan laitteen ohjelmoitavien logiikkapiirien suunnitteluprosessia. Tähän prosessiin kuului suunnittelun lisäksi myös piirityypin valinta. Työssä seurataan logiikkapiirien sisäistä datavuota sisääntulopuolelta lähtöpuolelle. Sisääntulo sisältää IP-pakettien vastaanoton ja MPEG-2 tason prosessoinnin sekä videopakettien tallentamisen ulkoiseen SDRAM muistiin. Lähtöpuoli puolestaan sisältää videopakettien lähtöajan laskemisen sekä mahdollisen salauksen. Työssä käsitellään aluksi vaadittava teoria, joka sisältää digitaalisen videotekniikan, verkkotekniikan ja protokollat sekä ohjelmoitavat logiikkapiirit. Teoriaosuuden jälkeen käsitellään ohjelmoitavan logiikan suunnittelu ja ratkaisut.
Description
Supervisor
Skyttä, Jorma
Thesis advisor
Purmonen, Arttu
Keywords
MPEG, MPEG, MPEG, DCB, DVB, DVB, video, video, video, VOD, VOD, VOD, FPGA, FPGA, FPGA, programmable logic, ohjelmoitava logiikka, programmerbar logik
Other note
Citation